مجتمع فرهنگی آموزشی پسرانه معلم

Header-bg position

Header-mod1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam imperdiet sagittis sapien, sit amet placerat lacus ultricies ultrices. Phasellus viverra commodo nulla, eget scelerisque lectus consectetur et. Curabitur commodo lectus nec lectus porta vestibulum. Pellentesque in rutrum nisl. Proin purus augue, volutpat a mattis id, mattis quis ligula. Nulla facilisi.

Header-mod2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam imperdiet sagittis sapien, sit amet placerat lacus ultricies ultrices. Phasellus viverra commodo nulla, eget scelerisque lectus consectetur et. Curabitur commodo lectus nec lectus porta vestibulum. Pellentesque in rutrum nisl. Proin purus augue, volutpat a mattis id, mattis quis ligula. Nulla facilisi.

برابر بند ز اساسنامه موقوفه معلم هیات امنا مجتمع آمورشی فرهنگی پسرانه معلم عبارتند از:

1. رییس هیات امنا :آقای دکتر احمد توکلی استاد دانشگاه شهید بهشتی و رییس سابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 

2. عضو هیات امناومتولی موقوفه معلم : آقای مهندس ابوالفضل امیری مقدم استاد دانشگاه تهران و دبیراسبق شورایعالی انفورماتیک کشور 

3. عضو هیات امنا : خانم فاطمه مهرابی مدیر دبستان شماره 1 معلم و مدیر سابق مجتمع آموزشی دخترانه معلم